Gå till innehållet

Endast heteropar skall få assisterad befruktning?

I Finland föddes de första barnen som blivit till genom assisterad befruktning 1984. På 1990-talet föreslog justitieministeriet en ny lag om att barnet har rätt att få veta sin biologiska fars identitet, också då han endast hade tillhandahållit sperma. (18.12.1990)

visningar 14

Se mer