Gå till innehållet

Ny lag om provrörsbarn och spermiedonation föreslås

I Finland föddes de första barnen som blivit till genom assisterad befruktning 1984. På 1990-talet föreslog justitieministeriet en ny lag om att barnet har rätt att få veta sin biologiska fars identitet, också då han endast hade tillhandahållit sperma. (11.7.1988)

visningar 17

Se mer