Gå till innehållet

Kultur och urskog i Hyrynsalmi

· resor · lifestyle

Mustarinda-huset är ett samfund som forskar och gör konst med ett ekologiskt tänkesätt i förgrunden. I den omgärdande urskogen kan man möta exempelvis en opera, där de hundraåriga träden bildar scenografin.

starter 12 831

Se mer