Gå till innehållet

Golf i Tali, Helsingfors (stumt)

Mången har sagt att golf är världens dyraste sport, men så dyr är den inte, påperkar redaktör Christer Bonn. Golf börjar bli en gren för var och en 1982. Vi besöker Karleby och Tali golfbanor. (1.7.1962)

visningar 248

Se mer