Gå till innehållet

Urban Silén oroar sig för framtiden

Näse gård i Bjärnå grundades under medeltiden av Gustav Vasa. Senare övergick kungsgården i privat ägo och är ännu en betydande jordbruksproducent. (25.1.2005)

starter 192

Se mer