Gå till innehållet

Inslag om Näse gård

Näse gård i Bjärnå grundades under medeltiden av Gustav Vasa. Senare övergick kungsgården i privat ägo och är ännu en betydande jordbruksproducent. (9.9.1995)

starter 343

Se mer