Gå till innehållet

Setas transtukipiste hjälper Kia

Att vara transgender, d.v.s. att vara född med en annan könsidentitet än det som utåt sett syns, är inte lätt i ett tvåkönat samhälle. Ett samhälle där du från födseln tilldelas ett kön. Varför är folk rädda för en uppluckring i könen? (20.1.1998)

starter 64

Se mer