Gå till innehållet

Anonymiteten vid spermadonation

I Finland föddes de första barnen som blivit till genom assisterad befruktning 1984. På 1990-talet föreslog justitieministeriet en ny lag om att barnet har rätt att få veta sin biologiska fars identitet, också då han endast hade tillhandahållit sperma. (18.6.1990)

starter 22

Se mer