24 timmar i Europa

En dokumentär i 24 delar om hur det är att vara ung i dagens Europa

Avsnitt

24 timmar i Europa

En dokumentär i 24 delar om hur det är att vara ung i dagens Europa

24 timmar i Europa är en dygnslång dokumentärfilm (Yle sänder i 24 delar) som följer 60 ungdomars liv runtom i Europa. Via huvudpersonernas vardag behandlar dokumentären stora europeiska och mänskliga teman, såsom boende, boendeförhållanden, arbete, osäkerheten om arbete, arbetets karaktär, arbetets mål, relationer till äldre åldersklasser, krigskris, ensamhet, parrelation, sexuella inriktningar, minoriteter, livstil, politik, brexit och extrem nationalism. Huvudpersonerna är 18 - 30-åringar, från Finland medverkar två personer. Dokumentären har 26 regissörer och materialet spelades in sommaren 2018.

Se också på