Gå till innehållet

Interpellation om äldrevården

Voteringar. Regeringen besvarar interpellation om läget i äldreomsorgen (IP 3/2018 rd).

utgått 6.2.2020 visningar 41 967

Se mer