Slaget efter tolv - dagens debatt

Slaget efter tolv - dagens debatt: Varför får vi inte ordning på vården?

 • 32 min
 • utgått

De senaste veckornas uppståndelse kring vanvård av äldre är inte första gången som brister i äldrevården diskuteras offentligt. Varför får vi inte ordning på problemen och vad säger det om oss som nation att nya missförhållanden forstätter att uppdagas? E-post: slaget@yle.fi

Sändningar

 • må 11.2.2019 12.03 • Yle Vega

Avsnitt

 • Efter den uppmärksammade dödsolyckan i början av augusti har diskussionen om båtkörkort tagit ny fart.
  Harry Harkimo (Liike Nyt) (till vänster), Jan Jansson från Segling och Båtsport i Finland samt journalisten Kari Vilén (till höger) diskuterar under ledning av Bettina Sågbom.
  E-post: slaget@yle.fi

 • Kyrkan deltar i årets pridefestival, vilket har väckt heta känslor, framför allt i de egna leden.
  Riksdagsledamot Päivi Räsänen (Kd) startade en twitterstorm när hon kritiserade ärkebiskopen.
  Hur ska kyrkan komma vidare när den ständigt måste jämka mellan dem som vill följa samhället och dem som vill följa bibeln?
  I Slaget efter tolv deltar Patrik Hagman, docent i politisk teologi vid ÅA och Leif Nummela, ledamot av kyrkomötet och chefredaktör för Uusi Tie samt Heidi Juslin-Sandin, ordförande i stiftsfullmäktige.
  Programledare Bettina Sågobom
  slaget@yle.fi

 • Håller regeringens led? Hurdan oppositionspolitik ska Samlingspartiet driva? Hur högt i tak och brett mellan väggarna är det egentligen i Sfp? Slaget efter tolv sammanfattar och analyserar den politiska våren och blickar samtidigt framåt, tillsammans med statsvetaren Thomas Karv och Vasabladets ledarskribent Viveca Dahl. Filip Stén leder ordet.

  E-post: slaget@yle.fi

 • Det är sommar och temperaturerna stiger i flykting- och fånglägret al-Hol i nordöstra Syrien. I lägret finns över 70.000 människor, varav 44 finländare. De elva kvinnorna och 33 finländska barnen vill återvända till Finland, men de politiska besluten dröjer.
  Borde vi hämta hem barnen och deras mödrar? Varför fattas inga beslut?

  I Slaget efter 12 diskuterar Pirkka-Pekka Petelius (gröna) (i mitten) och Anders Adlercreutz (sfp) (till höger) med Max Holm (till vänster) från Rädda barnen.
  Programledare Bettina Sågbom.
  E-post: slaget@yle.fi

 • Helsingfors stad lät bli att skriva arbetsavtal arbetsavtal med en arbetssökande efter att han meddelat att han är muslim och behöver pauser för bön under arbetsdagen. Denna vecka står tre tjänstemän åtalade för bland annat diskriminering i arbetslivet.

  Slaget efter tolv diskuterar i dag flexibilitet i arbetslivet. Är det till exermpel okej med bönepauser vid vissa klockslag? I dagens debatt deltog Närpesolitikern Emina Arnautovic (SFP) som är på bilden och riksdagsledamoten Peter Östman (KD). Debatten leddes av Markus Ekholm.

  E-post: slaget@yle.fi

 • EU:s stats- och regeringschefer borde åtalas för brott mot mänskligheten för sin migrationspolitik kring Medelhavet och Libyen. Det anser en grupp jurister som har anmält EU-ledarna till Internationella Brottmålsdomstolen i Haag.
  Tusentals flyktingar har drunknat och andra har återbördats till interneringsläger där det begås allvarliga övergrepp.
  Vilket är EU:s ansvar närområdena? frågar Slaget efter tolv. I dagens debatt deltar integrationskonsulten Ramieza Mahdi (bilden), folkrättsexperten Katja Creutz och journalisten Antti Kuronen. Debatten leds av Markus Ekholm.
  E-post: slaget@yle.fi

 • Yle snedvrider konkurrensen på mediamarknaden med sin textbaserade journalistik.
  Det skriver Huvudstadsbladets chefredaktör Susanna Landor i en kolumn, och menar att också privata mediahus borde få en bit av public service-kakan.
  Landor tycker att Yle borde koncentrera sig mera på TV och radio, och mindre på texter på webben.
  Susanna Landor debatterade public service med Yles strategidirektör Gunilla Ohls

  E-post: slaget@yle.fi

 • Tonen mellan världsekonomins två giganter USA och Kina skärps och handelskriget ser ut att intensifieras. Vilka blir följderna och kan det här förändra världsekonomin i grunden? I slaget efter tolv diskuterar företagaren och forskaren Katarina Sehm-Patomäki, Samlingspartiets sekreterare för internationella ärenden Matilda af Hällström och Frej Björses från Handelsbanken under Filip Sténs ledning.

 • Hör Sfp hemma inom vänsterblocket i politiken? Det anser Kenneth Myyntti, ledarskribent på Österbottens tidning. I den nya regeringskonstellationen skulle Sfp med andra ord ha hamnat helt rätt. I Slaget efter tolv möter Kenneth Myyntti Henrik Wickström (bilden), vice ordförande inom Svenska Folkpartiet.
  Debatten leds av Stefan Winiger
  Slaget efter tolv tisdag 11 juni klockan 12.03 i Yle Vega
  E-post: slaget@yle.fi

 • Faller den nya regeringen De äldre i smaken? Vad ligger bakom pratet om obligatorisk svenska i studentexamen? Och hur skall vi förhålla oss till de finländska ISIS-kvinnorna och deras barn? De äldres råd avslutar säsongen i Slaget efter tolv på måndag. I De äldres råd sitter Jutta Zilliacus, Ralf Friberg, Per-Erik Lönnfors och Geo Stenius.
  E-post: slaget@yle.fi

 • Regeringen Rinne har ambitiösa klimatmål. Finland skall bli kolneutralt redan år 2035, heter det i regeringsprogrammet.
  Men hur skall man jämka ekonomiska intressen med de klimatpolitiska? Redan den första dagen gav miljöministern och näringsministern uttalanden om skogen, som verkar motsäga varandra.
  Professor Leif Schulman (bilden), direktör för Naturhistoriska centralmuséet och Alf Norkko, professor i Östersjöforskning, diskuterar klimatmål och politik under ledning av Bettina Sågbom.
  E-post: slaget@yle.fi

 • Regeringens vilja att återinföra obligatorisk svenska och finska i studentexamen väcker rasande debatt på sociala medier, gymnasiestuderande protesterar och svensklärarna jublar. Är regeringens viljeyttring ett modigt drag för att förbättra språkkunskaperna? Eller kan en reform tvärtom försämra attityderna till att lära sig svenska? Hur förhåller sig unga till språk överhuvudtaget idag? I Slaget efter tolv diskuterar samhällsanalytiker Jenny Stenberg-Sirén från tankesmedjan Magma, Bicca Olin från Finlands svenska skolungdomsförbund och Johanna Kiviniemi (bilden) som är finskspråkig språkambassadör i Åbo. Maria Nylund leder ordet.

  E-post: slaget@yle.fi

Lyssna också