Gå till innehållet

S1, A2: All mat ur naturen

Rainers självförsörjande liv tar ett stort steg framåt. Hurdant är ett liv utan el, vatten och vägnät? Jussi och Milka samlar sin mat direkt ur naturen och undviker att handla. Erja har beslutat att under ett år klä sig bara i kläder som hon själv har gjort av självgjorda fibrer. Produktion: Docstop.

visningar 172424

Se mer