Gå till innehållet

Laga gammalt är det nya

· lifestyle · mat · inspirerande · glad

Lagningsaktivisten Leili Mänder besöker Strömsö för att prata om det kloka med att lappa kläder. Lee ger praktiska tips på olika lappningar. Dessutom blir det målarskola och billiga soppor. yle.fi/stromso

starter 25 346

Se mer