Gå till innehållet

Fosformålen rymmer

grävande journalistikdokumentär

Jordbrukets fosforutsläpp borde minska med trettio procent, men målet har inte uppnåtts. Samtidigt har allt fler fjäderfä- och grisproducenter lämnat det system som ska begränsa fosforutsläppen. Redaktör: Patrik Skön.

visningar 3 305

Se mer