Gå till innehållet

Fosformålen rymmer

· dokumentär · grävande journalistik

Jordbrukets fosforutsläpp borde minska med trettio procent, men målet har inte uppnåtts. Samtidigt har allt fler fjäderfä- och grisproducenter lämnat det system som ska begränsa fosforutsläppen. Redaktör: Patrik Skön.

starter 3 452

Se mer