Gå till innehållet

Böndernas kamp mot Stora Enso

· dokumentär · grävande journalistik

Stora Enso är inblandat i infekterade marktvister i Brasilien. Bolaget äger hälften av Veracel, som anklagas för korruption och våld mot småbönder och jordlösa. Stora Enso tillbakavisar beskyllningarna och förnekar fel. Redaktör: Jessica Stolzmann. Rättelse: I den första versionen av programmet fanns en textplansch med följande formulering: "Den 31 januari 2019 kom domstolen med ett beslut gällande Geraldos fall. Veracel måste komma med ytterligare bevis för att föra processen vidare. Det här var en delseger för Geraldo." Datumet stämmer inte. Geraldos jurist säger sig ha fått en inofficiell bekräftelse den 31.1.2019 på att ett tidigare beslut från från oktober 2018 håller. Processen fortsätter ännu. Geraldo väntar ännu på den slutliga domen, men tolkar ändå besluten hittills som delsegrar.

starter 3 277

Se mer