Gå till innehållet

Närbild

Är du en svenskspråkig värnpliktig tjänstgör du med stor sannolikhet i Dragsvik. Men hur ser valmöjligheterna ut för de finlandssvenska civiltjänstgörarna? Närbild följer med ett uppbåd, vi ser hur vardagen i Dragsvik ser ut och vi får veta varför Jakob Wartiovaara blev reservvägrare?

utgått 30.8.2022 starter 4 625

Se mer