"Herre, hav vakt om de barn som födas i denna natten! De varda stora i gåvor och och skina som ljus, men råka i mycketn frestelse och kunna slockna i mörker."
Så inleds berättelsen om Stjärnornas kungabarn - syskonen Hagar och Benjamin samt stjärnsyskonet Kristina, drottning av Sverige.
Topelius bjuder på ett historiskt äventyr som utspelar sig under 1626-1655 i flera olika europeiska länder, men i centrum finns drottning Kristinas hov på Stockholms slott. Han beskriver en av sina huvudpersoner, drottning Kristina, som en rationell, självisk och nyckfull människotyp. Det är kampen mellan å enda sidan ärelystnad och egoism och å andra sidan ödmjukhet och religiositet som står på spel. Detta blev Topelius sista roman och den hette ursprungligen Planeternas skyddslingar. Berättelsen har tre huvudpersoner som på olika sätt söker lycka och framgång i livet.

Avsnitt

 • Del 26
  Stjärnornas kungabarn av Zacharias Topelius. Radiobearbetning och regi: Solveig Mattsson.
  Inspelningstekniker: Eija Savolainen. Inspicient: Camilla Aromaa.
  Personer:
  Berättaren - Rabbe Smedlund.
  Hagar - Irina Björklund.
  Kuprili - Lars Svedberg.
  Sultanen, 12 år - Rasmus Brabders.
  Petrus Luth - Rabbe Smedlund.
  Dordej - Pia Runnakko.
  Sigfrida - Nina Wiklund.
  Tommu - Frank Skog.

 • Del 25

  Stjärnornas kungabarn av Zacharias Topelius. Radiobearbetning och regi: Solveig Mattsson.
  Inspelningstekniker: Eija Savolainen. Inspicient: Camilla Aromaa.

  Personer:
  Berättaren - Rabbe Smedlund.
  Budbäraren - Robert Hedengren.
  Ruben Zevi - Håkan Pörtfors.
  Nathan - Bo Andersson.
  Thamar - Marjorita Huldèn.
  Benjamin Zevi - Carl Gustaf Wenzel.
  Assar Kaba - Niclas Lingnell.

 • Del 26

  Stjärnornas kungabarn av Zacharias Topelius. Radiobearbetning och regi: Solveig Mattsson.
  Inspelningstekniker: Eija Savolainen. Inspicient: Camilla Aromaa.

  Personer:
  Berättaren - Rabbe Smedlund.
  Hagar - Irina Björklund.
  Kuprili - Lars Svedberg.
  Sultanen, 12 år - Rasmus Brabders.
  Petrus Luth - Rabbe Smedlund.

 • Del 23

  Stjärnornas kungabarn av Zacharias Topelius. Radiobearbetning och regi: Solveig Mattsson.
  Inspelningstekniker: Eija Savolainen. Inspicient: Camilla Aromaa.

  Personer:
  Berättaren - Rabbe Smedlund.
  Ruben Zevi - Håkan Pörtfors.
  Hagar - Irina Björklund.
  Kristina - Yaba Holst.
  Klas Tott - Max Forsman.
  Benjamin Zevi - Carl Gustaf Wentzel.

 • Del 22

  Stjärnornas kungabarn av Zacharias Topelius. Radiobearbetning och regi: Solveig Mattsson.
  Inspelningstekniker: Eija Savolainen. Inspicient: Camilla Aromaa.

  Personer:
  Berättaren - Rabbe Smedlund.
  Benjamin Zevi - Carl Gustaf Wenzel.
  Hagar - Irina Björklund.
  Kuprili - Lars Svedberg.
  Sabina - Elisabeth Öhman.
  Stum slavinna - Camilla Aromaa.

 • Del 21

  Stjärnornas kungabarn av Zacharias Topelius. Radiobearbetning och regi: Solveig Mattsson.
  Inspelningstekniker: Eija Savolainen. Inspicient: Camilla Aromaa.

  Personer:
  Berättaren - Rabbe Smedlund.
  Kristina - Yaba Holst.
  Hagar - Irina Björklund.
  Ruben Zevi - Håkan Pörtfors.
  Benjamin Zevi - Carl Gustaf Wenzel.

 • Del 20

  Stjärnornas kungabarn av Zacharias Topelius. Radiobearbetning och regi: Solveig Mattsson.
  Inspelningstekniker: Eija Savolainen. Inspicient: Camilla Aromaa.

  Personer:
  Berättaren - Rabbe Smedlund.
  Torstenson - Kent Sjöman.
  Benjamin Zevi - Carl Gustaf Wentzel.
  Hagar - Irina Björklund.
  Beata de la Gardie - Henrika Andersson.
  Petrus Luth - Rabbe Smedlund.

 • Del 19

  Stjärnornas kungabarn av Zacharias Topelius. Radiobearbetning: Solveig Mattsson. Regi:
  Camilla Thelestam. Inspelningstekniker: Eija Savolainen. Inspicient:
  Camilla Aromaa.

  Personer:
  Berättaren - Rabbe Smedlund.
  Ruben Zevi - Håkan Pörtfors.
  UrbanNiemand/ Benjamin Zevi - Carl Gustaf Wenzel.
  Rachel - Silva Lillrank.
  Stalmästaren - Erik Ohls.
  Petrus Luth - Rabbe Smedlund.
  Fru Beata de la Gardie - Henrika Andersson.
  En trosskusk - Matts Kullman.
  Torstenson - Kent Sjöman.
  Hagar - Irina Björklund.

 • Del 18

  Stjärnornas kungabarn av Zacharias Topelius. Radiobearbetning: Solveig Mattsson. Regi:
  Camilla Thelestam. Inspelningstekniker: Eija Savolainen. Inspicient:
  Camilla Aromaa.

  Personer:
  Berättaren - Rabbe Smedlund.
  Hagar - Irina Gjörklund.
  Kristina - Yaba Holst.
  Gustav Kurck - Markku Nylander.
  Lydik Larsson - Algot Böstman.
  Herr Jöns - Sixten Lundberg.
  Fru beata - Elisabeth Öhman.
  Oxenstjerna - Christian Thulesius.

 • Del 17

  Stjärnornas kungabarn av Zacharias Topelius. Radiobearbetning: Solveig Mattsson. Regi:
  Camilla Thelestam. Inspelningstekniker: Eija Savolainen. Inspicient:
  Camilla Aromaa.

  Personer:
  Berättaren - Rabbe Smedlund.
  Hagar - Irina Gjörklund.
  Kristina - Yaba Holst.
  Herr Jöns - Sixten Lundberg.
  Ruben Zevi - Håkan Pörtfors.
  Fru Sofi - Anja Bargum.
  Niemand - Carl Gustaf Wenzel.
  Oxenstjerna/ Sockerbagaren - Christian Thulesius.
  Djurläkaren - Eije Oscarsson

 • Del 16

  Stjärnornas kungabarn av Zacharias Topelius. Radiobearbetning: Solveig Mattsson. Regi:
  Camilla Thelestam. Inspelningstekniker: Eija Savolainen. Inspicient:
  Camilla Aromaa.

  Personer:
  Berättaren - Rabbe Smedlund.
  Assar Kaba - Niclas Lignell.
  Thomas - Franck Skog.
  Dordej - Pia Runnakko.
  Fru Sofi - Anja Bargum.
  Hagar - Irina Björklund.
  Niemand - Carl Gustaf Wenzel.
  Fleming Anders Öhrström.
  Kristina - Yaba Holst.
  Ruben Zevi - Håkan Pörtfors.
  Herr Jöns - Sixten - Lundberg.
  Pape - Mitja Sirèn.

 • Del 15

  Stjärnornas kungabarn av Zacharias Topelius. Radiobearbetning: Solveig Mattsson. Regi:
  Camilla Thelestam. Inspelningstekniker: Eija Savolainen. Inspicient:
  Camilla Aromaa.

  Personer:
  Berättaren - Rabbe Smedlund.
  Hagar - Irina Gjörklund.
  Kristina - Yaba Holst.
  Oxenstjerna - Christian Thulesius.
  Kammarpigan Anna Augulin.
  Niemand (Bennu) - Carl Gustaf Wentzel.
  Fru Beata - Elisabeth Öhman.

Inga kommande avsnitt

Lyssna också