Gå till innehållet

Månadens Bergmansamtal: Mikael Timm

· diskussionsprogram · kultur

Hurudan var Ingmar Bergman som intervjuobjekt? Öppen inför frågorna som ställdes eller beredd på att leverera en egen agenda? Mikael Timm kände Bergman väl och hans biografi "Lusten och dämonerna" bjuder på en spännande resa genom regissörens liv och verk. Timm besöker Hanaholmens kulturcentrum och intervjuas på scenen av Svenska Yles filmkritiker Silja Sahlgren-Fodstad.

starter 90

Se mer