Yle Åboland

Estlandscentret ordnar program kring Estland 100 år under hela året

 • 13 min
 • 11 mån. 19 d

Estland blev självständigt bara ett par månader efter Finland och firar därför i år 100-årsjubileum! Egentliga Finlands Estlandscenter ordnar massor av evenemang under året.

Utställningen om de estniska flyktingarna är öppen på Migrationsinstitutet vardagar 9-16 till slutet av januari. Andra evenemang på kommande är en estnisk filmdag och en estnisk barnfest. Evenemangen finns i Åboregionens evenemangskalender under Estland 100.

Reporter var Nilla Hansson.

Sändningar

 • to 11.1.2018 10.46 • Yle Arenan

Klipp

 • En solig julidag för snart 50 år sedan (1967) besökte Aagot Jung Aspö i Korpo skärgård för att träffa de två legendariska musikprofilerna Erik Jansson och Maja Granvik, mer kända som Aspö-Erik och Brunskärs-Maja.

 • En solig julidag för snart 50 år sedan (1967) besökte Aagot Jung Aspö i Korpo skärgård för att träffa de två legendariska musikprofilerna Erik Jansson och Maja Granvik, mer kända som Aspö-Erik och Brunskärs-Maja.

 • Hur kunde en fast förbindelse till Nagu finansieras? Det har forskare vid Stiftelsen för projektforskning undersökt. De tror nu att en finansieringsmodell som bygger på samverkan mellan privata och offentliga aktörer, och på en användaravgift, har de bästa förutsättningarna om man vill föra broprojektet vidare. Naguborna Annastina Sarlin, Mikael Granqvist och Yngve Lindqvist var på plats då modeller presenterades för allmänheten i kommunalstugan. De skulle vara redo att betala broavgift ifall en fast förbindelse till Nagu kunde bli verklighet.

 • Stiftelsen för projektforskning har undersökt olika finansieringsmodeller för en bro till Nagu. En fast förbindelse har diskuterats i flera årtionden, nu anser forskare att det är dags att se på alternativa sätt att föra projektet vidare. Kan offentlig och privat samverkan i kombination med användaravgifter vara lösningen?

 • Richard Donner har huset fyllt med terrarier med mer eller mindre farliga, ludna varelser.

 • Ungdomar i Pargas sätter för nionde gången upp en ungdomsshow. I inslaget intervjuas Anton Mattsson, Wilma Sundqvist, Dessi Kavander och Saga Rosenlund. Redaktör är Linus Hoffman.

 • För den som bor i skärgården och vill vara med i lokalpolitiken kan det bli många långa resor för att kunna delta i möten i Pargas centrum.

  Beroende på var i skärgården man bor kan det bli att välja mellan att övernatta eller att lämna mötet före det avslutats för att hinna med sista färjan hem.

  För stadsfullmäktigeledamoten Rolf Schwartz (sfp) från Iniö blir det att övernatta varje gång det är fullmäktigemöte.

  Tisdag är dagen då det brukar vara fullmäktigemöten, och då går sista färjan från Gustavs mot Kannvik i Iniö går redan klockan 19.

  Men den långa vägen till fullmäktigesalen ger tid att fundera på saker säger Schwartz, som är den enda ledamoten från Iniö och ordförande för bildningsnämndens svenska sektion.

  Vi frågade Schwartz hur han minns tankarna kring kommunsammanslagningen för 10 år sedan.

 • Väståbolands stad bildades för 10 år sedan och antog namnet Pargas tre år senare. Det är idag en stad med ca 15 000 invånare. Cirka 200 av dem bor i Iniö, den minsta kommundelen, och också den som ligger längst bort från Pargas centrum.

  Iniö ligger norr om Houtskär och söder om Gustavs och består av över 1000 holmar och skär, varav 10 är bebodda året runt.

  Janne Gröning är Iniöbo sedan milleniekiftet och ordförande för föreningen Pro Iniö som som jobbar för ett levande samhälle. Vi träffade Gröning ombord på Aura, färjan som går mellan Iniö och Gustavs, och ställde frågan hur man i Iniö förhöll sig till kommunsammanslagningen, då Iniö skulle bli en liten del av en stor skärgårdskommun.

 • Den 19 december öppnades julkalenderfönstret i Lyckobo daghem i Åbostadsdelen Raunistula. Amaia, Catarina, Alvar, Emil och Emma förklarar hur de gjort.

 • Fred Andersson, docent i konstvetenskap och visuell kommunikation samt universitetslärare i visuella studier vid Åbo Akademi, svarar på frågorna: Vad är konst och vad händer när en konstnär och publiken inte är överens om vad konst är?

Lyssna också