Gå till innehållet

S1, A10: Hur skulle jag kunna bli ett bättre jag?

· reality · lifestyle

10/10. Projektet jag. Jaget står i livets fokus. Hela tiden kan man bli bättre och mer än förr. Man satsar mycket på jaget men ger det oss lyckan? (R)

starter 17 238

Se mer