Gå till innehållet

Radio Vega Västnyland: Parkskogarna i Raseborg ska få en skötselplan

· Tillåtet för alla åldrar

Skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson har tagit initiativ till att parkskogarna ska få en skötselplan. Genom att involvera både stadens tjänstemän, politiker och invånare vill man undvika att det uppstår inflammerade diskussioner efter att träd har avverkats invid bostadsområden. Kommunpolitikern Ira Donner från De gröna välkomnar en skötselplan. Hon hoppas att invånarna känner sig mera delaktiga i skogsskötseln då planen görs upp.

starter 84

Se mer