Gå till innehållet

Fem fenomen i skolan

1 säsong

Serien Fem fenomen i skolan handlar om ett utbildningssystem i förändring. Digitalisering, globalisering och klimatförändringar kräver stora reformer, också av det ekosystem, som vi kallar skola. Märta Westerlund och Tuomas Enbuske granskar fem olika skeden under lärstigens gång, ur ett framtidsperspektiv i kronologisk ordning - småbarnspedagogik, grundskola, andra stadiet, tredje stadiet och ett livslångt lärande. Five Corners Production, 2018.

Se mer