Gå till innehållet

Riksdagens plenum

Voteringar. Aktuell debatt om sexuella trakasserier. Enda behandling av regeringens årsberättelse 2016.Enda behandling av ReUB 9/2017 rd. Enda behandling av Statens reviosionsverks årsberättelse.FiU:s budgetbetänkande bordläggs.

visningar 0

Se mer