Slaget efter tolv - dagens debatt

Starköl i matbutiken?

 • 26 min
 • utgått

Den nya alkohollagen delar på åsikterna bland riksdagsledamöterna. Är tiden mogen för starkare drycker i detaljhandeln? E-post: slaget@yle.fi

Sändningar

 • ti 21.11.2017 12.03 • Yle Vega

Avsnitt

 • Två bönder från Pedersöre kommun ställer upp i EU-valet. I Slaget efter tolv debatterar Niclas Sjöskog (SFP) (till höger på bilden) och Thomas Snellman (De gröna) (till vänster på bilden) om jordbrukets framtid i EU.
  Hur ser ett hållbart jordbruk ut? Och varför är kandidaterna oense om boskapsuppfödningen och genmodifierade produkter?
  Programledare: Kjell Lindroos
  E-post: slaget@yle.fi

 • Idag går startskottet för det fyra dagar långa europaparlamentsvalet då britterna och holländarna är först ut med att välja sina representanter till europaparlamentet. I Slaget efter tolv besöker vi Pargas och träffar tre personer med bakgrund i olika EU-länder som tillsammans diskuterar varför vi borde prioritera en tur till vallokalen på söndag, och varför det här kanske är ett av de viktigaste valen på länge. I diskussionen deltar Daniel Schmid från Tyskland (bilden t.v.), Paola Fraboni från Italien (bilden i mitten) och James Simpson från Storbritannien (bilden t.h.). Maria Nylund leder diskussionen.
  E-post: slaget@yle.fi

 • Vi borde äta mindre kött och köra mindre bil - men helst är det någon annan som borde göra det. Klimatfrågan engagerar och polariserar - varför reagerar vi som vi gör och finns det en vettig väg framåt? I Slaget efter tolv diskuterar lokalpolitikerna Laura Ala-Kokko (grön, Vasa), Leena Nikkari-Östman (sfp, Vörå) och Thomas Wallgren (sdp, Helsingfors) under Filip Sténs lednin
  E-post: slaget@yle.fi

 • Slaget efter tolv sänder ett utdrag ur Svenska Yles valdebatt. Vi hör hur diskussionen gick kring ämnena inre säkerhet, gränser och flyktingpolitik samt om hur EU ska hantera Ungern och Polen som bryter mot gemensamma värden.

  I debatten deltar Mia Haglund (Vf), Peter Östman (Kd), Matilda af Hällström (Saml), Pekka Puska (C), Silja Borgarsdóttir-Sandelin, Olli Kotro (Sannf), Camilla Gunell (Sdp) och Ville Niinistö (Gröna)

  Programledare: Carin Göthelid och Ville Hupa

  E-post: slaget@yle.fi

 • FFC såg först till att Antti Rinne blev socialdemokraternas ordförande, sedan hjälpte man SDP att vinna valet.
  Och nu vill FFC ha utdelning för sina pengar och ansträngningar.
  Det skriver en upprörd kolumnist i tidningen Iltalehti.
  Är det rätt att FFC har representanter med i regeringsförhandlingarna på Ständerhuset, eller är det ett problem ur demokratisk synvinkel?
  Nina Wessberg (industrifacket) (bilden), Sture Fjäder (Akava) och Juhana Vartiainen (saml) debatterar under ledning av Bettina Sågbom. E-post: slaget@yle.fi

 • Ur ett klimatperspektiv är det en lysande idé att slopa korta inrikesflyg och satsa på tågresor i stället. Det här visar bland annat forskning vid Jyväskylä universitet. Det är de korta flygsträckorna som ger upphov till de högsta utsläppen per passagerare.

  Att slopa inrikesflyg skulle vara en stor klimatgärning, men skulle också få kännbara effekter. T.ex. Österbotten är en starkt exportinriktad region som är beroende av flyg både till huvudstadsregionen och resten av världen.

  Är det realistiskt att begränsa inrikesflygen? frågar Slaget efter tolv. I dagens debatt deltar Kronobys kommundirektör Malin Brännkärr, ekonomen Katarina Sehm-Patomäki (till vänster på bilden) och Andrea Weckman som är ordförande för miljöorganisationen Natur och Miljö (till höger på bilden). Debatten leds av Markus Ekholm.

  E-post: slaget@yle.fi

 • I en stor internationell undersökning frågar man yrkesfiskarna hur stor skada sälar och skarvar förorsakar dem - på riktigt. De ekonomiska förlusterna är betydligt större än myndigheterna brukar räkna med säger fiskarna som menar att smärtgränsen börjar vara nådd. Klart är att djurlivet i och kring Östersjön har förändrats - men vilka slutsatser kan vi dra av rapporten och vad borde göras? Det diskuterar Kaj Mattsson, verksamhetsledare för Åbolands fiskarförbund (bilden t.h.), Kristina Svels från Naturresursinstitutet LUKE (bilden t.v.), Kari Ranta-Aho fiskerinäringschef vid Egentliga Finlands NTM-central och Bernt Nordman från Natur och miljö. Maria Nylund leder ordet.

  E-post: slaget@yle.fi

 • Kaskö och Närpes har nu ett färdigt förslag till fusionsavtal. Medan Närpes just nu går bra ekonomiskt har Kaskö flera svåra år bakom sig, och framtiden ter sig dyster. Vilken blir Närpes roll i en eventuell fusion, och har Kaskö egentligen något alternativ kvar?
  I Slagete etfer tolv diskuterar politikerna Mikaela Björklund från Närpes och Carl-Gustav Mangs från Kaskö samt fusionsutredaren Göran Honga. Filip Stén leder ordet.

  E-post: slaget@yle.fi

 • Den europeiska vänstern förenar sig inför EU-valet. De vill ha ett öppet EU med mindre byråkrati och med större ekonomisk solidaritet, och på så sätt utgöra en motvikt till den nationalism som hotar splittra EU.
  EU-kandidaterna Ville Niinistö (Gröna), Ida Schauman (Sfp), Matilda af Hällström (Saml) och Mia Haglund (Vf) tar ställning till de konkreta förslag som gruppen DiEM25 har fört fram, som t.ex basinkomst för alla EU-medborgare.
  Programledare Bettina Sågbom.
  E-post: slaget@yle.fi

 • Rödmylla plus de gröna och SFP är receptet för den nya regering som nu skall diskuteras fram. Vad kan man lyckas med och kan regeringen sitta hela mandatperioden igenom? Bland annat detta diskuterar De äldres råd i Slaget efter tolv. I De äldres råd sitter Jutta Zilliacus, Ralf Friberg, Per-Erik Lönnfors och Geo Stenius.

  E-post: slaget@yle.fi

 • Den här veckan har en omfattande rapport om artdöden offentliggjorts, och nu efterlyser forskare världen över åtgärder.
  Vilka konsekvenser har artdöden för planetens tillstånd. Och hur förhindrar vi den?
  Chefredaktören för Vihreä lanka, Riikka Suominen (bilden), och miljörådet Marina von Weissenberg diskuterar under ledning av Bettina Sågbom.
  E-post: slaget@yle.fi

 • I Åbo tvingas det omtyckta Karinahemmet stänga, ett av fyra hem i landet som ger krävande hospicevård. Orsaken uppges vara att allt fler vill dö hemma. Hur ser god vård i livets slutskede ut? I Slaget efter tolv diskuterar Nina Kivinen (bilden t.v.) som vårdade sin egen pappa på Karinahemmet, sjukskötare Nina Öhman (bilden t.h.) och läkaren och docenten i tanatologi (vetenskapen om döden) Gustaf Molander om hur god vård i livets slutskede kan se ut. Maria Nylund leder ordet. E-post: slaget@yle.fi

Lyssna också