Gå till innehållet

Historia: Vietnamkriget

inga tillgängliga avsnitt

Vietnamkriget var det första televisionskriget. Det tog krigets grymheter till amerikanska vardagsrum och skapade en djup klyfta i nationen. I denna unika serie går man igenom krigshändelserna och utnyttjar ett rikt arkivmaterial, talrika intervjuer och kända krigsfotografers tagningar. Krigets alla parter får sin röst hörd och den tidens ikoniska musik ger rytm åt serien.

Se mer