Gå till innehållet

Ainur Elmgren: Skogarnas man och vildmarkens lag - finländsk självexotism på 1900-talet

Detta föredrag hölls kl 06.40 - 07.00 den 9.9.2017. Föredragsmaraton gick av stapeln den 8-9 september 2017 på Svenska Teatern i Helsingfors. Över 60 forskare och experter samlades för att hålla föredrag och delta i paneldiskussioner om Finland. Evenemanget pågick i 24 timmar och ordnades av Svenska litteratursällskapet och Svenska Yle i samarbete med Svenska Teatern.

starter 59

Se mer