Slaget efter tolv - dagens debatt

22.09.17 Vem vågar vara kritiker i Svenskfinland?

 • 34 min
 • 6 mån. 5 d

Förr var det kritikern som hade monopolet i det offentliga samtalet. Konstnären eller författaren fick läsa recensioner i tidningen. I dag har konstnärerna breda nätverk i de sociala medierna där de själva kritiserar kritikerna. Leder det till en inåtvänd kulturdebatt som lämnar publiken utanför och bara är till för kultureliten? E-post: slaget@yle.fi

Sändningar

 • fr 22.9.2017 12.03 • Yle Vega

Avsnitt

 • Skandalen med den förgiftade dubbelagenten Sergei Skripal eskalerar. Storbritannien utvisar i dag 23 ryska diplomater och Ryssland svarar med samma mynt. Vilka är konsekvenserna på sikt för relationerna mellan Ryssland och västvärlden? I dagens debatt deltar den S:t Petersburg-baserade journalisten Kerstin Kronvall, journalisten Pasi Myöhänen i London och europarlamentarikern Nils Torvalds i Bryssel och Mikael Långström, expert på kemiska och biologiska vapen, UM. Debatten leds av Susanna Sjöstedt. E-post: slaget@yle.fi

 • Vladimir Putin återväljs till president i Ryssland för en ny sexårsperiod. Detta sker i en tid av allt ökande spänning mellan Ryssland och de västliga stormakternas. De äldres råd diskuterar Putin, Ryssland och landets relationer utåt. I rådet sitter Jutta Zilliacus, Ralf Friberg, Per-Erik Lönnfors och Geo Stenius.E-post: slaget@yle.fi

 • Varför är vissa yrken låglönejobb och andra välbetalda? Det här frågar Slaget efter tolv efter rapporterna om att barnskötare på daghemmen måste ha ett andra jobb för att klara sig. Hur är det möjligt att krävande arbeten kan vara dåligt betalda. E-post: slaget@yle.fi

 • Enligt den reform som planeras ska mer än hälften av alla nya högskolestuderanden i framtiden väljas in utgående från studentvitsorden. Samtidigt vill man minska på betydelsen av inträdesproven till högskolorna. Är reformen ett steg i rätt riktning? E-post: slaget@yle.fi

 • Vad gör Finland gör för att minska på klimatutsläppen? Är vår klimatpolitik inne på rätt spår och är åtgärderna tillräckliga med tanke på framtidens utmaningar? Professor Mikael Hildén och miljörådet Magnus Cederlöf diskuterar. Debatten leds av Rikhard Husu. E-post: slaget@yle.fi

 • Hur ska en man veta om en kvinna vill ha sex? Behöver vi faktiskt lagstifta om att båda parter ska vara med på noterna då man går till sängs? I dagens debatt diskuteras hur tydlig man måste vara i sänghalmen. Debatten leds av Susanna Sjöstedt. E-post: slaget@yle.fi

 • Vi har högt skattetryck i Finland, ändå blir det allt vanligare att vi som privatpersoner via insamlingar ska skramla ihop pengar till offentliga investeringar. Lika vanligt är det att kommuner och städer skjuter till pengar där staten inte räcker till. Vilka är riskerna med det här? Och hur går det med jämlikheten mellan dem som har råd och de som inte har det?

  Deltagare Björn Nyberg ledarskribent på Vasabladet, Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg och ekonomiska forskaren Katarina Sehm-Patomäki.

  Moa Mattfolk leder debatten.

 • Det italienska parlamentsvalet blev ett protestval där de populistiska och EU-kritiska krafterna gick starkt framåt. Samtidigt finns det på många håll I Europa högt uppvskruvade förväntningar på ett tätare EU-samarbete. Vilka är utsikterna för en djupare integration i unionen. E-post: slaget@yle.fi

 • Vissa skolor förbjuder användningen av mobiltelefoner under lektionstid. Är det här rätt väg att gå? Svenska Yle besöker Winellska skolan i Kyrkslätt och söker svar. E-post: slaget@yle.fi

 • Det sjuder i Samlingspartiet. Flera riksdagsledamöter tvekar att rösta för en i deras tycke urvattnad social- och hälsovårdsreform.

  Hur trogen ska en politiker vara sitt parti och hur stark är gruppdisciplinen? I studion veteranpolitikern Ulla-Maj Wideroos (SFP) och riksdagsledamoten Hjallis Harkimo (Saml). Debatten leds av Bettina Sågbom.

 • Varför har vänsterpartierna både i Finland och på annat håll svårt att få luft under vingarna? Man kunde ju bland annat föreställa sig att de ökade inkomstskillnaderna skulle spela vänstern i händerna. De äldres råd diskuterar vänstern framtidsutsikter. I rådet sitter Jutta Zilliacus, Claes Andersson, Ralf Friberg och Geo Stenius. E-post: slaget@yle.fi

 • I går blev det klart vem som lotsar majoritetskyrkan under de kommande åren. Varför blev just denna man ärkebiskop och är det viktigt vem som är kyrkans ansikte utåt? I debatten: Kyrkpressens chefredaktör May Wikström, docenten i politisk teologi Patrik Hagman och studentprästen Mia Anderssén-Löf från Jakobstad. Debatten leds av Markus Ekholm. E-post: slaget@yle.fi

Inga kommande avsnitt

Lyssna också