Finlands sexuella historia

Onsdagar kl 20.00, Yle TV1

Avsnitt

Finlands sexuella historia

Onsdagar kl 20.00, Yle TV1

Den fyrdelade serien skildrar samhälleliga kamper kring könslivet. Under nästan hela förra seklet försökte kyrkan och staten tygla sexualiteten. Ofta var målet för kontrollen kvinnorna. Den sexuella frigörelsen gick hand i hand med preventivmedlens och abortlagstiftningens utveckling. Sist att frigöras från censuren var pornografin.

Se också på