Gå till innehållet

S1, A3: Lek förstör inte naturen

3/6. Barn i lekåldern får bättre kondition genom att leka i naturen än genom att delta i ledda aktiviteter. I stadsnaturen finns lekplatser även för vuxna.

utgår 2.10.2023visningar 33704

Se mer