Gå till innehållet

Yle Nyheter Västnyland video: Yle Västnylands valdebatt: Raseborg 3/3

· Tillåtet för alla åldrar

Varför ser kurvan så ledsam ut? Befolkningen i Raseborg ökar inte. Vågar finskspråkiga inte flytta hit? Eller är det missnöjda raseborgare som ger fel bild av staden? Kandidater från sex partier diskuterar också hur nya fullmäktige borde spara för att få Raseborgs ekonomi i skick. Deltagare: Werner Orre (SFP), Ulf Heimberg (SDP), Marko Reinikainen (Gröna), Tuula Öhman (Saml), Petri Palin (Sannf) och Tor-Erik Söderlund (VF). Debattledare: Pia Santonen, programvärd: Jonas Sundström.

starter 1

Se mer