Gå till innehållet

Radio Vega Västnyland: Eftermiddagstrafik i Tynnismalmens korsning vid riksväg 25 i Lojo

Lojo stad ska bygga om den livliga korsningen vid riksväg 25 i Tynnismalmen för att göra trafiken smidigare och så att området i närheten av korsningen kan byggas ut. Korsningen är en investering i miljonklass. Staten deltar också i kostnaderna.

starter 15

Se mer