Anaras vuärkkä (Sápmi)

Hannu Mattus ja Saara Maria Sarre 1983

 • 27 min
 • tillsvidare

Anarâs saavah 19.5.1983 Hannu Mattus, Junnas Hannu 82 ive, muštâl tovláá äigist, kuálástusâst. Maht Paadar jäävrist laa tääl kyeleeh nuuhâm. Hannu muštá tom äigi ko jäävrih lijjii kyeliäitih. Lii saaha meid kuumpijn, moh lijjii nuuvt ennuu, et kuumpih vyejettii čurruid pááikán. Purgâ taalvij lijjii riávskáh já kuáppileh ennuu.
Anarâš saavah 26.5.1983 Olavi Särkelä muštâl mon vaigât lii kelirikkon jođettiđ poosta tuárespel kuávluid. Saara Maria Sarre muštâl maggaar lai postâjotteem tovle ja maggaar lai eellim keliriko äigin. Toimâtteijen Ella Sarre.

Sändningar

 • ti 11.10.2016 8.15 • Yle Arenan

Avsnitt

 • 11.4.1991 Anarâš saavah/ Veikko Aikio
  UĐĐÂSEH
  -Kollekuáivooh áiguh juátkiđ maaššinkuáivum Lemmest
  -Uđđâ puásuituálulaahâ puáhtám riijdoid puásui ulmui kooskâst
  -Tiänu rasta jottee jieŋâluoddâ Utsjuuvâst piejum kiddâ
  -Puátih-uv Ruoššâ pele sämmiliih čuoigâđ Ucjuuhân
  Kaisa Musta kuárru kammuid já kamâspiddoid.
  Kielâmiinut Matti Morottaja:
  Saanij čielgiittâs, Mustiiluohtâ, Mustiivärppi, Niäivááluohtâ, Syerminjargâ.

 • 28.3.1991 Anarâš saavah /Veikko Aikio
  UĐĐÂSEH
  -Kollekuáivum mašinijgin Leemist kieldum asâttâsâin
  -Aanaarkielâ sänikirje niäljád uási valmâštum, Matti Morottaja
  -Puásuituállei škovlimtooimah puátimin
  -Säämimiäštár čuoigâmijd puátimin paijeel 150 uásiväldee
  -Aanaar museo huksim pargoh älgih puáttee čoovčâ
  41 keerdi Puásuikunâgâsvyeijimeh Anarist Veikko Aikio sahhiittâl Iisakki Mattus, Sammeli Aikio, Uuno Angeli já Onni Aikio

 • MUU LAVLUUH: Katri Saijets já Iisak Mattus já Anja Saijets

 • 21.3.1991 Anarâš saavah / Veikko Aikio
  UĐĐÂSEH
  - Säämi aalmugollâškovlâ Anarist uđâsmittii stiivrâs
  - Aanaarjäävri trooli-já stuorrâlääni saalâs lii kiäppánâm
  - Lemmest sáttá kavnui kole vuáđukällest
  - Aanaarjäävri luámuässei kuálástus čielgejuvvoo tutkâmušâin
  Kielâmiinut Hyelkki säänih Matti Morottaja
  Morottaja Matti muštâl Freedrik fiárránij

 • 7.3.1991 Anarâš saavah/Veikko Aikio
  UĐĐÂSEH
  - Aanaar kundárääđi toohâm iävtuttâs meccihältättas muttemist Tavemuu Suoma luándutipšomkuávlun
  - Kollekuáivumkiáldu mašinijguin Lemmee kansallispuistost komettum
  - City-sämmilij servi čokkânij Helsigist-Hans Morottaja
  - Aanaar kundá haalid nubástutteđ Aanaarjuuvâ kuálástus
  - Aanaar kundá tuárju ruđâlávt saksalij tv juávhu
  - Aanaar kundá lii huolâstum postapalvâlusâi huánumist
  LUÁNDU JIENNÂ: Njuhčâ/Ilmari Mattus

 • 14.3.1991 Anarâš saavah/Ilmari Mattus
  UĐĐÂSEH
  -Säämi kielâlaavâ vuáimánpuáttim
  -Vyevdičuoppâmeh Veeččir kuávlust
  -Säämi párnái peivitipšom Ucjuuvâst já puárrásijd táálu Avelân
  -Tave-Suoman muáttám ruškisseáhá muottuu
  -Leemmee já Fääšku kuávluid eenâb soorvâi koddem luuvijd
  -TULSuomâmiáštár čuoigamkištoh Anarist taan oho looppâst.
  Matti Morottaja muštâl maggaar kirje lii T.I. Itkonen: “Lapin matkani” kirje.
  Anni sarre muštal maht sii tovle kulddii (2003)

 • 28.2.1991 Anarâš saavah/Veikko Aikio
  Uđđâseh:
  -Persia suáti nuuhâm
  -Utsjuuhân kirdemkieddi saje
  -Sämmilij máđhulâsvuođah oppâđ kirkkomuusik
  -Sämmiliih ulguubeln tave enâmijn rääđist.
  -Suomân säämi nuorâi servi
  -Suomâ kirječälleeh konferenssân sämmiliih kirječälleeh
  -Avelân puáris tävirij lonottem kuávdáš
  -Sämmilij várás kyehti saje opattallâđ kirkkomuusik
  Anarâškielâ seervi ihečuákkimist Matti Morottaja muštâl maggaar lâi seervi toimâ moonnâm ive, ive 1990.

 • Säämi museo Siida lii tivvoom puáris Tirro-täälu. Tivvoom pargoh algii 2005 já tääl táálu lii vaalmâš.
  Tivvom pargoin muštâl Säämi museo Siida totkee Päivi Magga.
  Toimâtteijen Anja Kaarret

  [20170622 DTT Tirrotuve tivvoom Päivi Magga, 00:05:28]

 • 14.2. 1991 Anarâš saavah/Veikko Aikio
  UĐĐÂSEH
  Maarfij rähtim, Riitta Aikio já Katri Saijets rähtiv maarfijd. Suái ravviv maht toid kalga rähtiđ.
  Toimâtteijen Veikko Aikio

 • Anarâš saavah 24.1.1991/Veikko Aikio
  Heikki Aikio muštâl maht koolgâi älgiđ rähtiđ kerris. Keessiv koolgâi jo muorâid meecist viežžâđ.
  Mainâsist kullojeh kerris oosij säänih. Kerrisijd rahtii muorâ navlijgin.
  Vuolli Jussi, Juhani Mattus, Čuhčjäävrist, muštâl maht sun raahtij vyeiji kerris.
  Sun valjij kerrismuorâid keessiv já tälviv kesittij muorâid paaikin.
  Kerris rähtimân sust mana paijeel ihe. Muorâid kalga piijnedmáin kuškiđ.

 • 24.1.1991 Anarâš saavah / Veikko Aikio
  - Anarân palvâlus táállun, sämmilâškuávdáš. Heikki Aikio, Iisakki Paadar, Petter Morottaja, Eljas Aikio já Aili Koskinen mielâst taggaar táállun lii tárbu.

  Heikki Aikio, Kääijä Heikka, já Juhani Mattus rähtiv kerris.

  KIELÂMIINUT Matti Morottaja
  Šoŋŋâ säänih

Inga kommande avsnitt

Lyssna också