Gå till innehållet

RIMLAB: "Tarvitsen sua"

Vi behöver alla nån. Samaah, Janice och Jeancy har nykigen flyttat till Finland, och sjunger här om sin längtan i en sång skriven i en verkstad som organiserades av RIMLAB och Plan FInlands projekt "Matkalla" ("på väg").

visningar 126

Se mer