Romano mirits

ti 13.9.2016

 • 14 min
 • tillsvidare

Päihdeongelmat ovat kasvussa myös romanien keskuudessa. Helsingin Diakonissalaitoksen puitteissa toimii romaninuorten päidetyöhön omistautunut yksikkö, jossa Kyösti Nyman ja Sonny Nyman tapaavat kadulla nuoria ja antavat tukea ja tietoa päihdeongelmaisille. Kovat huumeet ovat kasvava uhka nuorille.

Helsingin Diakonissalaitoksen Kaalo Street -hanke keskittyy vertaistoimintaan ja ohjaavaan päihdetyöhön Helsingin Itäkeskuksen alueella.

Toimittajana Miriam Schwartz

Sändningar

 • ti 13.9.2016 18.00 • Yle Radio 1

Avsnitt

 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on monelle nuorelle elämäntapa. Aktiivisille nuorille on olemassa useita eri väyliä ja kanavia vaikuttaa. Nuoret ovat omaksuneet demokratian perusteisiin kuuluvat tiedot ja taidot sekä ovat myös omaksuneet oman maansa poliittisen kulttuurin, ilmenee romaninuorten parissa toimivan Au mensa-projektin kyselyistä. Romano miritsin vieraana on Kaisla Kulmanen, projektityöntekijä ja viestintävastaava Au mensa -projektista, jossa viritellään romaninuorten yhteiskunnallista keskustelua ja pyritään tuomaan heidän ääntään kuuluviin. Ohjelman on toimittanut Maria Friman.

 • Oulun kaupunki on saanut muun muassa romaniväestön asuinoloja kartoittavassa tutkimuksessa kiitosta romaneiden tilanteesta. Oululaiset romaninuoret saavat valtaosin peruskoulun päätökseen ja useimmat heistä jatkavat opintojaan keskiasteella. Raimo Salo on toiminut pitkään Oulun kaupungin kulttuuriryhmien perusopetuksen koordinaattorina. Hänen vastuullaan ovat myös romanitaustaisten oppilaiden opetuksen kehittäminen ja käytännön järjestelyt.

  Romano miritsin toimittaja Jaakko Laakso tapasi Raimo Salon ja selvitti, millä eri tavoilla romaniväestön oikeutta ylläpitää omaa kieltään ja kulttuuriaan tuetaan Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluissa.

 • Kokonaisvaltainen asiakkaan tukeminen on edellytys työ- ja uraohjauksen suunnittelussa Diakonia-ammattikorkeakoulun Nevo Tiija –hankkeessa. Sen osatoteuttajana romanien keskuudessa on Vantaan kaupunki ja työllisyyspalveluissa työskentelevät Leif Hagert sekä Tanja Blomerus. Romaniasiakkaiden kohdalla on huomattu erityispiirteitä, joihin tarvitaan kohdistettua tukea. Usein romanit suhtautuvat epäluuloisesti viranomaisten toimiin, mikä perustuu kokemuksiin syrjinnästä. Yhteistyöverkoston ylläpitäminen on auttanut luomaan siltoja viranomaisten, palveluntarjoajien sekä romaniväestön välille.

  Tämänkertaisessa Romano miritsissa Leif Hagert sekä Tanja Blomerus kertovat työstään työvalmennusohjaajina. toimittaja on Miriam Schwartz.

 • Romanien asumiseen liittyvä yhdenvertaisuus on parantunut pääväestöön verrattuna. Ympäristöministeriön ja ARA:n teettämä selvitys romaniväestön asumisesta valmistui vuoden vaihteessa. Selvityksellä kartoitettiin romaniväestön asumiseen liittyviä ongelmia asunnon saannissa, vaihdossa ja asumisaikana. Haasteita romanien asumisessa aiheuttaa edelleen myös heimon sisäinen väistämisvelvollisuus, joka saattaa vaikuttaa esimerkiksi nuorten opiskelupaikan valintaan. Romanit toivoivat kyselyssä sen poistamista tai lieventämistä. Selvityksen tuloksista kertoo Referenssi oy:n tutkija Sinikka Törmä. Ohjelman on toimittanut Maria Friman.

 • Romano miritsin viime jaksossa tavattiin Gunni Nordström, joka muisteli romanityötä Tukholmassa 1960- ja -70-luvuilla. Tämänpäiväisessä jaksossa tutustumme Nordströmin puolison Armas Lindin elämään.

  Armas Lind oli romanityön aktiivi, kirjailija ja yhteiskuntavaikuttaja. Hän toimi mm. Tukholman Suomalaisen Romaniyhdistyksen johtohahmona yhdistyksen alkuvuosina 1970-luvun alussa. Lindin kirja Caleb – Romanipojan evakkotaival on poikkeuksellinen kuvaus vähemmistöjen ja köyhien elämästä 1930- ja -40-lukujen Suomessa. Armas Lind menehtyi 88-vuotiaana viime vuoden marraskuussa. Romano miritsissä Lindiä muistelee hänen elämänkumppaninsa Gunni Nordström.

  Ohjelman on toimittanut Jaakko Laakso.

 • Gunni Nordström muistelee 1960- ja -70-lukuja Tukholmassa - romanien olojen muutosta, poliitikkojen ja median huomion herättämistä ja Tukholman suomalaisen romaniyhdityksen perustamista. Nordström tunnetaan myös hiljattain kuolleen legendaarisen romanivaikuttajan Armas Lindin puolisona.

  Eläkkeellä oleva toimittaja Gunni Nordström opiskeli journalistiksi Tukholmassa 1960-luvulla. Samoihin aikoihin Ruotsissa alettiin kiinnittää huomiota romanien huonoihin elinoloihin. Muutoksen alkamiseen vaikutti keskeisesti Katarina Taikon, jonka romaani Zigenerska avasi suuren yleisön silmät romanien ongelmille. Gunni Nordström haastatteli Taikonia ja kiinnostui itsekin erityisesti suomalaisten romanien tilanteesta Ruotsissa. Hänestä tuli romanien oikeuksien puolestapuhuja ja järjestöaktiivi.

  Kaksiosaisen jakson toinen osa keskittyy viikon kuluttua Nordströmin elämänkummpaniin Armas Lindiin ja hänen historiaansa evakkopojasta yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi.

  Ohjelman on toimittanut Jaakko Laakso.

 • Romanikielisten uutisten kääntäminen ja lukeminen on haastavaa, mutta tärkeää työtä. Uutistiimin mukaan uutiset ovat osaltaan elävöittäneet ja kehittäneet tätä uhanalaista kieltä. Romanikielisiä uutisia on voitu kuulla radion Romano mirits –ohjelmassa vuodesta 1995 saakka. Tuula ja Valfrid Åkerlundit aloittivat kielenkääntäjänä ja uutistenlukijana. Vuonna 1996 Miranda ja Urpo Vuolasranta tulivat uutistiimiin mukaan.

  Romanikieli pohjautuu sanskriittiin ja se on yli 3000 vuotta vanha kieli. Murteita on Euroopassa yli 80 ja Suomen Kaalo–murre on kiertävän kansan kielenä vähitellen heikentynyt. Vuonna 1992 Suomi allekirjoitti Euroopan Neuvoston alueellisten ja vähemmistökielten sopimuksen ja nimesi samassa yhteydessä romanikielen kotimaamme viralliseksi vähemmistökieleksi.

  Ohjelman on toimittanut Miriam Schwartz.

 • Kotimaani ompi Suomi -hankkeessa on tuotu esille romanikulttuuria, mutta hieman uudesta näkökulmasta. Hankkeessa on painotettu suomalaisen kulttuurin sekä romanikulttuurin yhteisiä juuria. Sateenvarjohankkeen alla on kymmeniä toimijoita. Mukana olevat toteuttajat ovat tiedottaneet, kohdanneet sekä osallistaneet viranomaisia, opiskelijoita ja romaneja eri puolilla Suomea. Hankkeen merkeissä on järjestetty myös suurtapahtumia, messuja sekä konsertteja. Tämän kertaisessa Romano miritsissa kuulemme Kotimaani ompi Suomi -hankkeen promoottoritiimin terveisiä ideoinnista toteutukseen. Haastateltavina ovat Mertsi Ärling, Sari Hammar sekä Mertsi Lindgren. toimittaja on Miriam Schwartz.

 • Muusikko Tero Roinisen haastattelun toisessa osassa pohditaan ihmisyyttä, sekä sitä, kuinka suomalaisessa yhteiskunnassa näkyvillä olevat ilmiöt kuten eriarvoistuminen tai muukalaisviha näkyvät myös romaniyhteisön sisällä. Kitaristi Tero Roininen on perustanut monipuolisesti mustalaismusiikkia soittavan GG Caravan yhtyeen, jonka solistina esiintyy mm. Paleface.
  Ohjelman on toimittanut Maria Friman. ​

 • Tero Roinisen isä on valtaväestöä ja äitikin on romanikulttuurin ulkopuolella elänyt romani. Nykyään Tero omaa vahvan romani-identiteetin josta on ylpeä. Kiitollisuus etnisestä taustasta ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys. Kahden kulttuurin välissä eläminen ja oman paikkansa löytäminen molemmista kulttuureista on vaatinut pitkän ja kirvelevän matkan. Eikä se aivan kivutonta ole vieläkään. Musiikilla perheensä elättävä Tero Roininen toimii vakituisena kitaristina mm. GG Caravan, Deep Insight sekä Sara Forsbergin -bändeissä, mutta tekee lisäksi yhteistyötä monien kotimaisten eturivin artistien riveissä. Soittamisen lisäksi hän säveltää, sovittaa sekä toimii ääninäyttelijänä useissa tunnetuissa piirrossarjoissa ja -elokuvissa.

  Ohjelman on toimittanut Maria Friman. Ohjelman toinen osa kuullaan viikon kuluttua Romano miritsissä.

 • Romano missio palkittiin hiljattain kriminaalihuollon vuoden 2017 palkinnolla työstään romaninaisvankien hyväksi. Senja Valentin on yksi neljästä vankilatyöntekijästä. Hänen työkenttänään ovat Pohjois-Suomen vankilat.

  Valentinin mukaan vankilatyö on käytännönläheistä ja lähtee vankien tarpeista. Vangit saattavat kaivata apua arkisiin asioihin kuten talous, työelämä, asuminen tai perhesuhteiden hoitaminen. Valentin toteaa, että vankeusrangaistus voi olla myös mahdollisuus ja käännekohta: Silloin on pakko pysähtyä miettimään elämää ja valintoja.

  Senja Valentinin tapasi Oulussa toimittaja Jaakko Laakso.

 • Rosita Lindgren on 30-vuotias Nurmijärven Rajamäellä asuva tuleva kokki. Rosita vaihtoi etunimensä Elisabethiksi, jotta työllistyminen helpottuisi. Romaninainen on törmännyt usein työnantajien ennakkoluuloon, jonka mukaan romaniasu, tai romanikulttuurissa eläminen on este työnteolle.

  Rositalle kansanpukuun pukeutuminen oli aikanaan luonnollinen vaihtoehto ja vaatetus on tärkeä osa hänen identiteettiään. Työpaikalla pukeudutaan kuitenkin tilanteen mukaan ja tämä ei vähennä hänen kulttuuri-identiteettiään romanina. Hän on kokeillut eri työaloja ja työskennellyt muun muassa rakennustyömaalla, päiväkodeissa, erilaisissa projekteissa ja viimeisimpänä ravintola-alalla. Rositan mielestä romanivaatetus ei ole este työnteolle, vaan järjestelykysymys.
  Toimittajana Miriam Schwartz.

Klipp

Lyssna också