Gå till innehållet

S6, A6: Från villebråd till måltid

· mat · natur · avslappnad

5/9. I juni åker Jørgen och Nikolaj på hjortjakt till gränsen mellan Danmark och Tyskland. Nikolaj hoppas att Jørgen ska lyckas i jakten, för att äta bisamråtta till middag lockar ej.

utgått 24.12.2022 starter 7 593

Se mer