Åsiktskorridoren

- myt eller verklighet?

Finns det en gräns för vilka åsikter som är allmänt accepterade i den finländska och nordiska samhällsdebatten? Den ökade flyktingströmmen världen över har triggat igång en bubblande debatt av sällan skådat slag. Våra medier fylls allt oftare av begrepp som internationellt skydd, rasism, asylsökande, integration, missnöje, rädsla, fientlighet. Diskussionstrådar på nätet brinner av hat och empati om vartannat. I Sverige används ett begrepp som åsiktskorridor flitigt, men finns det en sådan också i Finland? Frilansjournalisterna Jens Ganman och Susanne Skata tar i serien ”Åsiktskorridoren” tempen på vårt debattklimat.

Lyssna också