Gå till innehållet

S1, A7: Hiki ja finnit

· inlärning · fakta

Pubertetens hormonsvall gör att svetten börjar lukta och man kan få röda fläckar, kvisslor.

utgår 31.12.2027 starter 76 394

Se mer