Gå till innehållet

Byn Haugnes

Under kalla kriget byggde Nato en flygbas på Andøya. Invånarna i byn Haugnes måste flytta undan bygget. Beate Heid återvänder för att se sitt barndomslandskap.

visningar 19641

Se mer