Biologi - Vetamix

Svartmesens läte

 • 26 s
 • tillsvidare

Här sjunger svartmesen
Svartmesens sång liknar talgoxens men är snabbare.

Sändningar

 • to 26.11.2015 20.54 • Yle Arenan

Klipp

 • Tornfalken är en medelstor falk, 31-35 cm, med mycket lång stjärt och rostbrun ryggsida med svarta fläckar. Undersidan är ljusare med svarta fläckar. Hanen har en gråblå hjässa och nacke. Honorna har rödbrun rygg och randig stjärt. Näbben är böjd, gul vid roten, med mörk spets. Ögat är svart, inramat med gult. Stjärten har ett mörkt band i ändan.

 • Drillsnäppan är liten, 20 cm. På nära håll är dess korta ben och ett bra kännetecken, likaså den vita kilen som sträcker sig upp mellan vingen och bröstet. Ryggsidan är gråbrun, bröstet brunstrimmigt och undersidan är helvit. Då drillsnäppan flyger ser man ett tydligt vitt vingband.

 • Rödvingetrasten är den minsta trasten i vårt land, ca 20 cm lång. Den känns igen på att undersidan är tydligt mörkt längsstreckad, men på sidan och under vingen är rödvingetrasten roströd. Huvudet har ett gulvitt ögonbrynsstreck, vilket de övriga trastarna saknar. Ovansidan är mörkbrun.

 • Så här låter en tretåig hackspett.
  Den tretåiga hackspetten är lätt att känna igen eftersom den är vår enda hackspett som inte bär på sig något rött.

 • Här sjunger trädpiplärkan.
  Trädpiplärkan gömmer sitt bo på marken under grästovor eller buskar. Boet består av strån och mossa.

 • Här sjunger trädgårdssångaren.
  Trädgårdssångaren har en mycket vacker sång som brukar liknas vid en porlande bäck.

 • Här sjunger törnsångaren.
  Törnsångaren är liten och livlig.

 • Här sjunger taltrasten.
  Taltrasten är en allätare och har vanan att använda en sten som "städ", för att krossa sniglar mot den.

 • Här sjunger talgoxen.
  Varje talgoxhane har sin egen strof och framförallt en egen sånghastighet.

 • Locklätet består av ett kort witt som blir allt hårdare och tätare och kan kombineras med ett smackande ljud vid fara. Sången är ett upp- och nedgående rytmiskt varierande visslande som kan upprepas några gånger.

 • Här sjunger svartmesen
  Svartmesens sång liknar talgoxens men är snabbare.

 • Här sjunger svarthättan.
  Svarthättan är en insektätare, men äter på hösten även bär.

Lyssna också