Gudstjänst

Mässa med Jomala församling

  • 58 min
  • utgått

med Jomala församling. Predikant, liturg och förebedjare: Stefan Äng. Organist och körledare: Eva-Helena Hansen. Kantorer: Eva-Lena Hansen och Fredrik Erlandsson. Kör: Ensemble Laudamus. Solosång: Inger Lyyski. Musik: Fredrik Erlandsson, trumpet. Textläsare: Karl-Erik Perjus och Anette Karlsson. Psalmer: 6:1,2,3,8 (Gud vår Gud för världen all), 13 (Kristus kommer Davids son), 32 (Giv mig ej glans), 31 (Härlig är jorden), 24 (Här kommer Jesus dina små), 2 (Dagen är kommen).

Sändningar

  • lö 26.12.2015 13.03 • Yle Vega

Avsnitt

  • med Grankulla svenska metodistförsamling. Predikant, mötesledare och textläsare: Mayvor Wärn-Rancken. Kantor: Marcus Söderström. Sång: Maria Höglund, Tomas Höglund och Ellen Höglund. Förebedjare: Monica Wiik. Vittnesbörd: Maire Lindström. Ur Psalmer och Sånger: 16 (Kom låt oss nu förenas här), 217 (Gud för dig är allting klart), 778 (Saliga de som hör Guds ord), 465 (Hjälp oss att acceptera), 172 (De skall gå till den heliga staden).

  • med Larsmo församling. Predikant och liturg: Max-Olav Lassila. Kantor: Hannes Uunila. Sång: Johanna Lill-Thylin. Musik: Benjamin Dahlskog, trumpet. Textläsare: Per-Ole Hjulfors. Förebedjare: Heidi Ahlö. Psalmer: 429 (Vår tröghet är stor), 170:1-3 (Än finns det en värld), 423 (Räds ej bekänna Kristi namn), 427:1- (I tro under himmelens skyar), 217 (Gud vare lovad), 226 (Vi till ditt altarbord), 840 (Sjung ut i hela världen).

  • med Kristinestads svenska metodistförsamling. Predikant: Anderas Forsbäck. Mötesledare: Catarina Mikkonen. Sångare och musiker: Andreas Forbäck, Simon Weiner och Isak Weiner. Förebedjare: Mayvor Lindblad och Bengt Lindblad. Vittnesbörd: Hope Nwosu (engelska). Ur Psalmer och Sånger: 15 (Halleluja! Sjung om Jesus) och 48 (Vilken vän vi har i Jesus).

Lyssna också