Gå till innehållet

Samhällslära - Vetamix: Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck är vanligare än man tror och det är för det mesta flickor som drabbas hårdast. Juno Blom, sakkunnig i hedersvåld, ger råd om hur man bör ingripa då man misstänker att någon är utsatt. En betydande del av problematiken i hedersvåld är det stora kollektivet som står bakom. Kollektivet kan vara en grupp släkt och vänner på flera hundra personer som har gemensamma krav och förväntningar på den utsatta flickan eller pojken. Om denna sedan bryter mot reglerna, påverkar det alla i gruppen och våld är då accepterat eller till och med förväntat. Hedersvåld kan se ut på olika sätt, det kan ta sig uttryck i hot och förtryck, misshandel och mord. Oftast är det de unga flickorna som kontrolleras och därmed fråntas deras rättigheter till sin egen kropp och sexualitet. Inget barn skall behöva växa upp med rädsla, våld eller förtryck. Det är mycket viktigt att vi vågar reagera och stå upp för dessa utsatta barn och unga. Utdrag ur Min Morgon YLE 2012 Cityportal

visningar 135

Se mer