Gå till innehållet

Modersmål och litteratur - Vetamix: De nordiska språken

Alla de nordiska språken, förutom finskan, hör till samma germanska språkgrupp. För länge sedan pratade vi alla i Norden ett språk, vilket nuförtiden kallas för fornnordiskan. Ur fornnordiskan har de olika nordiska språken utvecklats. Isländskan är, p.g.a. sin geografiska isolering, fortfarande mycket lik fornnordiskan. Vi får träffa två unga danskar som studerar det finska språket. Samerna har ett eget språk och i vissa skolor i Lappland undervisar man på samiska. Reporter: Maria Wasström Utdrag ur X-tra Special YLE 2002

visningar 1550

Se mer