Gå till innehållet

Kulturell identitet och internationalism - Vetamix: Samer genom tiden

· inlärning

Samerna lever i norr och deras land, Sameland, följer inte de nordiska ländernas gränser. Samerna har en egen livsstil som bygger på gamla traditioner. Den Samiska nationaldagen firas varje år den 6 februari. Redaktör: Marianne Zilliacus

starter 534

Se mer