Gå till innehållet

Obs debatt

Är tvåspråkiga skolor ett hot mot finlandssvenskheten eller en möjlighet för bättre språkinlärning? Doktorn i tvåspråkighetsforskning Barbro Allardt Ljunggren, docenten i pedagogik Fritjof Sahlström, projektledaren för flerspråkighetsinstitutet vid Vasa universitet Katri Karjalainen och modersmålsläraren Petra Bredenberg debatterar. Heidi Finnilä leder ordet. Delta på twitter #yleobs

utgått 24.2.2017visningar 862

Se mer