Pia med flera

Kan dina barn göra en klassresa?

  • 56 min
  • utgått

Framtiden är din; med hårt arbete och en orubblig vilja kan du nå vart som helst. Den amerikanska drömmen, och också det nordiska idealet om jämlika möjligheter för alla, innebär en tanke om att var och en är sin egen lyckas smed. Men är det i dag möjligt att skapa sig eller ge sina barn, en bättre framtid socialt och ekonomiskt? Harwardprofessorn och statsvetaren Robert Putnam varnar i sin bok, Our kids, för att klassbakgrunden igen håller på att bli det som styr hur våra barns liv kommer att bli. Hur är det hos oss? Går rikedom, makt och kultur i arv? Eller fattigdom? Vad betyder prekariatet och flyktingströmmen för vårt samhälle? Vad innebär det om resurser till utbildning stryps? I studion Laura Kolbe och Sabine Forsblom. Sociologen J-P Roos berättar om medelklass och klassmarkörer i ett samhälle i förändring. Programvärd Pia Abrahamsson

Sändningar

  • sö 27.9.2015 16.00 • Yle Arenan

Lyssna också