Gå till innehållet

Hälsokunskap - Vetamix: Före värkmedicinens tid

· inlärning

För lite mer än hundra år sedan, alldeles i slutet av 1800-talet, utvecklade man aspirinen. Före det fanns det inga värkmediciner. För att lindra smärtan använde man örter och brännvin och ett ormbett kunde man bota genom att trycka en halv groda på bettet. Redaktör: Nicolina Zilliacus-Korsström Utdrag ur X-tra Special Yle 1999

starter 109

Se mer