Gå till innehållet

Modersmål och litteratur - Vetamix: Vem var Aleksis Kivi?

Här presenteras Finlands nationalskald Aleksis Kivi, hans liv och produktion. Aleksis Kivi var en skräddarson som ville gå i skolan och lära sig skriva. I mitten av 1800-talet var det ingen självklarhet att man lärde sig att läsa och skriva. Aleksis Kivi var mycket begåvad och han blev en av våra främsta författare. Kivi kritiserades hårt under sin levnadstid och han fick aldrig uppleva den uppskattning som han senare fick. Redaktör: Mona Sandell Utdrag ur X-tra FST 1992

visningar 512

Se mer