Gå till innehållet

Biologi - Vetamix: Livet i en myrstack

Stackmyrorna bildar samhällen där det finns 3 olika slags individer: hannar, honor (drottningar) och arbetare. Myrorna bor i stackar som de bygger av barr, småkvistar och barkbitar. Längst bak har myran en giftblåsa som innehåller myrsyra. När myran skall fånga ett byte hugger den med sina kraftiga käkar och sprutar samtidigt in myrsyra i offret. Stackmyrans föda består av andra djur och allt som smakar sött. Larverna i stacken äter främst smådjur som arbetsmyrorna har släpar dit. Materialet lämpar sig för undervisning i förskola och grundskolans årskurs 1-9.

visningar 12470

Se mer