Fysik och kemi - Vetamix

Laborationer: Vad är skillnaden mellan luft och tomrum?

  • 1 min
  • tillsvidare

Du tänker kanske inte alltid på att luft är materia som både har massa och volym. I den här laborationen ser vi på ett enkelt sätt att luften har volym.

Luften är en blandning av flera gaser - främst kvävgas, syrgas och koldioxid. Gaser (och gasblandningar) följer den så kallade ideala gaslagen

pV = nRT

där p är gasens tryck, V dess volym, n gasens substansmängd, R den allmänna gaskonstanten och T gasens temperatur (uttryckt i Kelvin). Egentligen gäller den ideala gaslagen inte för verkliga, reella, gaser - men om temperaturen inte är extremt lågt och trycket inte extremt högt så fungerar sambandet mycket bra.

Då det tomma - men luftfyllda - glaset vändes uppochned och sattes under vattenytan hade luften inuti ett tryck som i det närmaste är normalt lufttryck. Med hjälp av ideala gaslagen kan du beräkna luftens volym V.

Luftens densitet är mycket mindre än vattnets. Då luften släpptes in i det vattenfyllda glaset sökte sig luften uppåt. Ämnen med låg densitet flyter på ämnen med hög densitet. Detta ledde till att vattnet pressades ut av luften.

Luft är alltså materia som kräver en viss volym.

Cityportal 2012

Tilläggsuppgifter

Bild 16:9

TV-sändningens ljudspår svenska stereo

Kan ses utomlands

Sändningar

Visa tilläggsuppgifterDölj tilläggsuppgifter

Avsnitt

Inga avsnitt tillgängliga just nu

Inga kommande avsnitt

Klipp

Fysik och kemi - Vetamix

Videomaterial för undervisning i fysik och kemi.

Titta också