Gå till innehållet

Fysik och kemi - Vetamix: Laborationer: Resonans i stämgafflar

Har du någonsin funderat på hur det är möjligt att lyssna på många olika radiokanaler med en och samma radioapparat? Eller varför fönster och väggar ibland kan börja skaka av tung trafik utanför på gatan? Fenomenet resonans ger oss en förklaring. Alla kroppar - atomer, molekyler, celler... - vibrerar hela tiden kring sina jämviktslägen. Denna rörelse kallar man oscillation. Antalet vibrationer per tidsenhet kallas frekvens. Det finns alltid en frekvens med vilken en kropp helst vill oscillera. Denna frekvens kallar man kroppens egenfrekvens. Om man inte tvingar en kropp att vibrera på något speciellt sätt kommer kroppen alltid att vibrera med sin egenfrekvens. Stämgaffeln är ett bra exempel på detta - oberoende hur, när och var man slår på stämgaffeln börjar den oscillera med frekvensen (vanligtvis) 440 Hz. Den ton som vårt öra uppfattar då kallar vi för ettstruket a. Energiöverföring till en kropp går bäst om man tillför energin med samma frekvens som kroppens egenfrekvens. Detta kan vi observera i laborationen - energin från den första stämgaffeln överförs lätt till den andra stämgaffeln - och därför börjar den andra stämgaffeln ljuda utan att vi slagit till den. Man säger att stämgafflarna är i resonans. Vi kan utnyttja resonansfenomenet i en radiomottagare. Genom att välja kanal ändrar vi på svängningskretsens frekvens i radiomottagaren. Då denna frekvens är lika stor som frekvensen på de utsända radiovågorna från en radiosändare överförs energin lätt till radiomottagaren - vi kan lyssna på vår kanal. Resonansfenomenet kan också leda till att fönster och väggar i ett hus börjar vibrera då de tar emot energi från exempelvis tung trafik på gatan utanför. Om egenfrekvensen för en byggnad är densamma som frekvensen med vilken energi tillförs kan de gå riktigt tokigt (gör en YouTube-sökning på "tacoma narrows bridge collapse"). I musikinstrument utnyttjar man resonansfenomenet. Cityportal 2012

visningar 2369

Se mer